Preskoči na glavni sadržaj

Suglasnost za tužbu protiv Republike Srbije na Višem sudu u Beogradu

Temeljem oduke Upravnog odbora HDLSKL-a, dajem suglasnost na inicijativu za podizanje tužbe za naknadu nematerijalne štete članovima HDLSKL-a Podružnice Vukovarsko srijemske.

Suglasnost se daje članovima Društva koji će putem građanskih tužbi zastupani po odvjetniku Marko Pekić iz Novog Sada, međusobnim dogovorom o mirnom rješenju spora, nagodbom ostvariti naknadu nematerijalne štete, te otvoriti pravni put drugim članovima Društva u RH za pokretanje istih postupaka.

Predsjednik
Danijel Rehak

PROMEMORIJA PROVEDENIH AKTIVNOSTI

Dana 18.06.2018 godine, kao opunomoćenik od strane HDLSKL, i kao Predsjednik Podružnice Vukovarsko srijemske županije pokrenuo sam proceduru pokretanja privatnih građanskih tužbi Protiv Republike Srbije za zločine počinjene nad građanima Republike hrvatske u koncentracijskim logorima koje je JNA osnovala diljem Republike srbije i na privremeno okupiranim područjima Republike Hrvatske (u današnjoj Republici Srbiji Sremska Mitrovica, Niš, Beograd i logore u Stajićevu, Begejcima i drugim za to ne uvjetnim prostorima, gdje su pojedini smrtno stradali, a ogromna većina bila teško fizički i psihički ozljeđivana i maltretirana od strane pripadnika JNA i drugih osoba iz zatvorskog ili logorskog kruga. Uz tužbe priložene su i potvrde o privremeno oduzetim predmetima izdane na ime Guzovski Franje Dragutin (jedan lančić i jedna burma), potpisane od strane Komandanta Komande 33. logora Ratnih zarobljenika Sremska Mitrovica, majora Zorana Ranđelovića.

Da bi smo upotpunili svoje podnesene tužbe pred Višim sudom i bili spremni i za žalbeni postupak, izričito molimo i zahtijevamo pomoć od Republike Hrvatske i nadležnih pravosudnih, Vladinih i međunarodno pravnih resora. Ova pomoć očitovala bi se u omogućavanju dostupnima svih pravomoćno presuđenih predmeta za ratne zločine počinjene od strane JNA na prostoru današnje RH, pred domaćim ili međunarodnim sudištem, pa tako i presude protiv Mrkšića, Radića i Šljivančanina, presuda protiv okr. Milana Španovića ili okr. M. Crevara, sa Županijskih sudova u Požegi i Osijeku. Isto tako bitno bi bilo imati i cjelovitu presudu u predmetu Republike Hrvatske protiv Republike Srbije kao pravnog slijednika bivših državotvornih tvorevina i JNA, te generalnog sukcesora u postupku Sukcesije bivših članica SFR Jugoslavije. Nema genocida, ali koliko mi je poznato, detaljno su opisana djela ratnog zločina, kako u Vukovaru, tako i diljem RH. Predlažem da Republika Hrvatska u svakom smislu pomogne HDLSKL sa cijelog prostora RH, na način da osigura svu potrebnu logističku, pravnu i materijalnu pomoć članovima HDLSKL. Posebno ovo ističem, da je nakon odluke EU da će se budući prijemi novih članica odgoditi za najmanje 10 godina, to poslužiti kao alibi Republici Srbiji, da apriori odbija pojedinačne tužbe, kojih je, a to je žalosna činjenica, svega 40-tak. Sasvim druga pozicija Republike Hrvatske je ukoliko se u narednih godinu dana podnese cca 5.000 tužbi, hrvatskih logoraša za naknadu nematerijalne štete, što jednostavno mora skrenuti pažnju cijelog civiliziranog svijeta i što cijeli civilizirani svijet mora i podržati i još jednom osuditi, kada se bude suočio sa zastrašujućim svjedočenjima žrtava srpskih koncentracijskih logora. Uz sve to, od 01.01.2020. godine, Republika Hrvatska je predsjedavajuća u EU. Jakim političkim i međunarodno pravnim utjecajem naše države, moraju se donijeti pravedna rješenja u odnosu na ovo pravno pitanje i sve žrtve ove agresije na RH. Za sada u Republici Srbiji imamo dva kompletirana pravna odvjetnička tima, a ukoliko se udovolji našim zahtjevima i omogući nam se pored navedenog i tražena materijalna pomoć na ime akontacije, bit ćemo u prilici angažirati još jedan ili dva odvjetnička tima iz Republike Srbije, a uz sve tražene priloge, moći i podnijeti kompletnije i pravno relevantno kvalitetnije tužbe.

Ohrabreni podrškom županije Vukovarsko srijemske i Župana gosp. Božo Galić kao i Predsjednika Vlade RH gosp. Andrej Plenković pokrenuli smo široku akciju prikupljanja podataka za podizanje tužbi diljem Republike Hrvatske .

Naše Podružnice u Osijeku, Splitu, Šibeniku, Zadru, Sisku, Zagrebu, Varaždinu i Puli vrlo aktivno prikupljaju podatke kako bi mogli u trenutku kada se otvore granice krenuti sa masovnim podizanjem tužbi . Očekujemo u prvom naletu podignutih oko 1.000 tužbi na sudu u Beogradu.

Prema podatcima Ministarstva branitelja i međunarodne pravne metodologije koju koristi ministarstvo u evidenciji Ministarstva branitelja nalazi se 7.802. logoraša koje je evidentirao međunarodni Crveni Križ. Trenutno je živih 3052 logoraša Hrvatskih branitelja.

Hrvatski branitelji prema podatcima Ministarstva branitelja bili su deportirani u logore koje je naredbom generalštaba vojske Jugoslavije osnovala JNA i to :

  • 3542 Hrvatska branitelja deportirana su u koncentracijske logore u Srbiju,
  • 354 Hrvatska branitelja deportirani su u koncentracijske logore u Crnu Goru,
  • 610 Hrvatska branitelja deportirani su u koncentracijske logore u BiH,
  • 2513 Hrvatska branitelja deportirana su u koncentracijske logore na području privremeno okupiranog dijela RH.

Dobro je poznato da je samo prilikom okupacije Vukovara oko 12.000 građana satjerano u logor VELEPROMET, da je tamo mučki ubijeno preko 700 građana, a mnogi su silovani i teško fizički ozljeđivani, čak niti ranjenici iz Vukovarske bolnice koji su streljani na Ovčari nemaju status logoraša, isto tako u svim okupiranim mjestima diljem RH organizirani su radni logori, a svaki malo viđeniji Srbin imao je makar jednog građanina RH koji nije bio srpske nacionalnosti i kojeg je držao u robovlasničkim odnosima, njih nikada nije evidentirao Međunarodni crveni križ, a oslobodio ih je gen. Klajn , neke i nakon više od dvije godine.

Prema podacima HDLSKL oko 30.000 građana prošlo je kroz razne oblike srpskih logora koje je organizirala JNA i njihovi pomagači.

Teška borba logoraša srpskih koncentracijskih logora za svjedočenjem istine i konačne presude prema Srbiji da je počinila teške ratne zločine kršeći sva međunarodna prava traje već gotovo 20 godina.

Konačno je Vlada Premijera Andreja Plenkovića čvrsto stala uz logoraše i odlučila im pružiti sve oblike pravne i materijalne pomoći u njihovoj pravednoj borbi za istinom.

Vlada RH pod predsjedanjem premijera mr. sci. Andreja Plenkovića na svojoj 210. sjednici održanoj 05. ožujka 2020. godine donijela je odluku o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti i pružanje svekolike pomoći bivšim zatočenicima koji su za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku lišavani slobode, deportirani i zatočeni na području Republike Srbije i Crne Gore.

Odluka je donesena na inicijativu Ministarstva hrvatskih branitelja i na prijedlog Ministarstva pravosuđa, a u suradnji sa drugim nadležnim institucijama i tijelima te Hrvatskim društvom logoraša srpskih koncentracijskih logora, što je ujedno pokazatelj dobre suradnje i partnerskog odnosa sa udrugama proisteklim iz domovinskog rata.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kaže da je to sustavan i značajan iskorak kojim će hrvatska Vlada podržati i pomoći osobama koje su nasilno odvedene u srpske konc. logore, ministar Medved vjeruje da će Vlada RH kroz ovakav sustavan pristup podržati ove stradalnike kako bi u konačnici nakon toliko godina dobili satisfakciju , odnosno odgovarajuća obeštećenja.

Ministar Pravosuđa gosp. Dražen Bošnjaković kaže da je Vlada RH odlukom o osnivanju ovakvog multidisciplinarnog povjerenstva konačno donijela odluku o pružanju stručne i svake druge potpore i pomoći u vođenju građanskih parničnih postupaka koje naši građani vode pred sudovima u Republici Srbiji za priznavanje i naknadu štete za sve što su pretrpjeli u srpskim koncentracijski logorima.

Povjerenstvo se osniva radi koordiniranja aktivnosti i pružanja pravne i stručne pomoći u postupcima koje su pokrenuli ili će pokrenuti bivši zatočenici i članovi njihovih obitelji radi naknade štete pred sudovima Republike Srbije i Crne Gore, kao i pred međunarodnim sudovima izvan Republike Hrvatske.

Članovi povjerenstva su ministar pravosuđa (predsjednik) i ministar hrvatskih branitelja te predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH, Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljuska prava i Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.

Svi daljnji koraci vezani za pokretanje postupaka, pružanje pravne i stručne pomoći te druge aktivnosti poduzimat će se u okviru rada i na osnovu zaključaka Povjerenstva.

U Vukovaru, 29.06.2020. godine.

Predsjednik HDLSKL
Vukovarsko srijemske Županije
Mr.sci. Dragutin Guzovski

Na vrh stranice