Preskoči na glavni sadržaj

Vladino povjerenstvo za svekoliku pomoć logorašima srpskih koncentracijskih logora u tužbama protiv Srbije predlaže Vladi sljedeću

ODLUKU

o podmirenju troškova pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima
Republike Srbije i Crne Gore, u kojima su nositelji aktivne legitimacije bivsi zatočenici, koji su za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku prisilno odvođeni i zatočeni na području Republike Srbije i Crne Gore, odnosno članovi njihove obitelji, a u svrhu naknade nematerijalne štete koja im je pričinjena navedenim postupanjem

I.

U cilju zaštite stradalnika u Domovinskom ratu, bivših zatočenika i članova njihovih obitelji, Republika Hrvatska preuzima obvezu naknade troškova pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima Republike Srbije i Crne Gore, u kojima su nositelji aktivne legitimacije osobe sa statusom zatočenika, koje su za vrijeme oružane agresija na Republiku Hrvatsku prisilno odvođene i zatočene na području Republike Srbije i Crne Gore, odnosno članovi njihovih obitelji, a u svrhu ostvarenja naknade nematerijalne štete koja im je pričinjena prisilnim odvođenjem i zatočenjem na području Republike Srbije i Crne Gore.

II.

Iznos naknade troškova pokretanja i vođenja postupka iz točke II. ove Odluke ne može biti viši od 1.000,00 HRK po pojedinom bivšem zatočeniku po predmetnoj osnovi.

III.

Status zatočenika, odnosno osoba koje su za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku prisilno odvođene i zatočene na području Republike Srbije i Crne Gore, dokazuje se potvrdom Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno Crvenog križa.

IV.

Sredstva potrebna za podmirenje obveza iz točke I. ove Odluke, a koje bi mogle nastati u
2020. godini, isplatit će se na teret proračunske zalihe Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2020. godinu.

Sredstva će se isplaćivati osobama na prijedlog Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti i
pružanje pomoći bivšim zarobljenicima koji su za vrijeme oružane agresije na Republiku
Hrvatsku prisilno odvođeni i zatočeni na području Republike Srbije i Crne Gore.

V.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuda i Ministarstvo hrvatskih branitelja za poduzimanje svih radnji i aktivnosti potrebnih za cjelovitu provedbu preuzetih obveza iz točke I. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
mr.sc. Andrej Plenković

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

ZAPISNIK

sa sastanka održanog 24. listopada 2019. godine u sjedištu Ministarstva hrvatskih branitelja s početkom u 11,00 sati na temu tužbi bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora protiv Republike Srbije.

Popis prisutnih nalazi se u privitku ovog Zapisnika te je sastavni dio Zapisnika.

Prema službenoj evidenciji Ministarstva hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu bilo je ukupno zatočeno 7.802 hrvatska državljanina (3542 na teritoriju Republike Srbije; 354 na teritoriju Crne Gore, 610 na teritoriju Bosne i Hercegovine te 2513 na teritoriju Republike Hrvatske). Od ukupnog broja zatočenih, 3760 osoba su bili hrvatski branitelji te je većina ostvarila status HRVI i druga prava koja su hrvatskim braniteljima-zatočenicima omogućena temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 212 hrvatskih branitelja bivših zatočenika nisu regulirali svoj status.

Bivši zatočenici koji su bili zatočeni na području Crne i Gore dobili su spor i odštetu budući da je Vrhovni sud Crne Gore pravomoćnom presudom utvrdio kaznenu odgovornost za ratni zločin nečovječnog postupanja prema ratnim zarobljenicima.

93 bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora podnijelo je Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu pojedinačne zahtjeve radi naknade štete koju su pretrpjeli u logoru. Budući da 91 osoba iz predmetnog slučaja ima status HRVI, Ministarstvo hrvatskih branitelja očitovalo se ODO-u o ostvarenim pravima za svakog pojedinog HRVI. Ukupna vrijednost sporova je 19 milijuna kuna, a Ministarstvo hrvatskih branitelja nema povratnih informacija o daljnjem tijeku spora.

Predstavnici Hrvatske udruge logoraša srpskih koncentracijskih logora na sastanku održanom u ožujku o.g. obavijestili su Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo pravosuđa o pokretanju privatnih tužbi na sudovima u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj radi obeštećenja odnosno naknade nematerijalne štete prouzročene zatočenjem. Na sastanku u srpnju predstavnici Udruge izvijestili su o tijeku postupaka. Općinski sud u Zagrebu proglasio se nenadležnim za rješavanje o tužbi protiv Republike Srbije. Protiv presude je uložena žalba Županijskom sudu u Zagrebu koji je zbog preopterećenosti predmet prepustio Županijskom sudu u Bjelovaru.

U postupcima pred sudom u Beogradu završena su pripremna ročišta te su u nekim predmetima već zakazane glavne rasprave. Vojno pravobraniteljstvo koje zastupa tuženikaobranu temelji na stavu da zločin odnosno kazneno djelo ne postoji budući da za isto nitko nije procesuiran ni osuđen pa zapravo i ne postoji osnova za obeštećenje. Za očekivati je da će se tužbe odbaciti.

Na sastanku održanom u Ministarstvu pravosuđa, ministar Bošnjaković obavijestio je da će se u narednom razdoblju pokrenuti postupak pozivanja druge strane za naknadu ratne štete, a unutar tog zahtjeva biti će sadržani i zahtjevi za naknadu nematerijalne štete koja bi se odnosila na obeštećenje za bivše zatočenike što su predstavnici Udruge i podržali.

U nastavku rasprave predstavnici Udruge ponovili su zahtjeve u svezi dostave presude za slučaj „Lora“ kao i presudu Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u slučaju Šljivančanina i Mrkšića (Ovčara) te su također ponovili i zamolbu za financijsku pomoć u iznosu od 50.000,00 kuna radi podmirivanja troškova 43 sudska postupka koja su u tijeku.

Zamolili su i da se radi konzultacija u Ministarstvu pravosuđa primi odvjetnik Marko Pekić, odvjetnik većine bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora koji su podnijeli privatne tužbe protiv Republike Srbije na sudu u Beogradu.

Iako je predsjednik Vlade u nekoliko navrata javno iznio protivljenje srpskom Zakonu o univerzalnoj jurisdikciji te naglasio da je pitanje spornog zakona pitanje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije, predstavnici Udruge predlažu da se Vlada Republike Hrvatske još jedanput jasno i nedvosmisleno očituje o predmetnom Zakonu.

Budući da je u tijeku ažuriranje Evidencije zatočenih i nestalih osoba u Domovinskom ratu predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja zamolili su dostavu svih evidencija i popisa odnosno sveobuhvatne dokumentacije o zatočenim osobama koju posjeduje Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora.

ZAKLJUČCI:

1. Po preporuci Ministarstva pravosuđa, bivši zatočenici nastavit će s postupcima pred srpskim sudovima kako bi se ispoštovale propisane procedure prije eventualnog pokretanja postupka pred Europskim sudom za ljudska prava. Da treba ustrajati u postupcima smatra i zastupnica RH pred ESLJP Štefica Stažnik koja je ponudila pravnu i stručnu pomoć ukoliko se pokrene postupak pred ESLJP.

2. Predlaže se osnivanje stručnog tima koji će bivšim zatočenicima i njihovim odvjetnicima pružati pravnu i stručnu pomoć u postupcima za naknadu štete pred sudovima u Republici Srbiji. Ministarstvo pravosuđa bilo bi nositelj glavnih aktivnosti, a u timu bi sudjelovali i predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva hrvatskih branitelja.

3. Ministarstvo pravosuđa primit će radi konzultacija odvjetnika bivših zatočenika Marka Pekića koji ih zastupa pred sudovima u Republici Srbiji.

4. Ministarstvo pravosuđa nastavit će s pripremom postupka za naknadu ratne štete u kojem će se naglasak staviti na obeštećenju za bivše zatočenike srpskih koncentracijskih logora, a također će nastaviti i s pritiscima u okviru pretpristupnih pregovora posebice u svezi poglavlja 23 „Pravosuđe i temeljna prava“.

5. Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezuje se iznaći financijska sredstva za pokrivanje troškova 43 sudska postupka koja su u tijeku pred srpskim sudovima, a koje bivši zatočenici srpskih koncentracijskih logora vode radi naknade nematerijalne štete odnosno obeštećenja.

6. Radi ažuriranja Evidencije zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu, Udruga logoraša dostavit će Ministarstvu hrvatskih branitelja popise zatočenih i zarobljenih i pripadajuću dokumentaciju koju posjeduju u svezi zatočenih osoba u srpskim koncentracijskim logorima.

7. Predlaže se održavanje sastanka s predsjednikom Vlade RH na kojem bi prisustvovali predstavnici Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva hrvatskih branitelja. Predsjednika Vlade bi se upoznalo sa dosadašnjim aktivnostima u svezi ishodovanja obeštećenja za bivše zatočenike srpskih koncentracijskih logora te zamolila podrška za daljnje aktivnosti.

Sljedeći sastanak održat će se kroz mjesec dana.

Sastanak je završio u 12,30 sati.

SUGLASAN:
Državni tajnik
Ivan Vukić

POPIS PRISUTNIH

 1. IVAN VUKIĆ, državni tajnik, MHB
 2. NEVENKA BENIĆ, državna tajnica, MHB
 3. STJEPAN SUČIĆ, pomoćnik ministra, MHB
 4. ŽELJKA ŽOKALJ, glavna savjetnica ministra, MHB
 5. IVICA AKMADŽA, v.d. glavnog tajnika, MHB
 6. VLADIMIR BERGMAN, načelnik Sektora, MHB
 7. JOŠKO KARAMATIĆ, savjetnik ministra, MHB
 8. IVAN CRNČEC, pomoćnik ministra, MP
 9. TOMISLAV BORŠIĆ, voditelj odjela, MP
 10. DANIJEL REHAK, predsjednik HDLSKL
 11. DRAGUTIN GUZOVSKI, HDLSKL
 12. ZDRAVKO KOMŠIĆ, HDLSKL
 13. VLADO OŠUST, HDLSKL
Na vrh stranice