45° 8' 15" Sjeverne zemljopisne širine
19° 14' 21" Istočne zemljopisne dužine

ŠID (potvrđeno od Amnesty International)

– vojni zatvor u koji su JNA vojnici, rezervisti i “četnici” dovodili civile zarobljene u Hrvatskoj, uglavnom s područja Tovarnika. Sve zatočenike su ispitali oficiri JNA, nakon čega su iz Šida prebačeni u druge logore.

Šifra iskaza: mla 1

U Šidu su me odveli u šidski SUP gdje me je ispitivao jedan inspektor u civilu, plav, srednje visine, pušio je cigarete. Na stolu je imao bokser, izgledao je nagao – prijek. Ispitivao me što sam radio u Vukovaru, koga poznam od drugih zapovjednika, a između ostalog me pitao za broj ubijenih na Ovčari. Ja sam mu rekao da ne znam, a na njegovo insistiranje na makar približan broj, koliko ih je ubijeno, ja sam odgovorio: “Nitko”, na što je odgovorio: “Pamet u glavu.” Prekinuo je ispitivanje i odveo me van. Ja nisam priznao da sam bio na Ovčari iako je on u nekoliko navrata pričao i govorio mi da se mi znamo sa Ovčare i da smo se vidjeli na Ovčari. Iz Šida su me odveli u Sremsku Mitrovicu u logor, gdje sam bio do 4. veljače, 1992. godine.

Šifra iskaza: milj 36

Tu se skupila masa ljudi i vikala da nas daju njima, da će nas pobiti. Među njima sam vidio jednog susjeda koji je preselio u Šid. Trebali smo ostati u Šidu, ali nije bilo mjesta. Usput su nas tukli. Vozili su nas “Landroverima”. To je bila vojna policija. Kako tu nije bilo mjesta odvezli su nas u Beograd, u kasarnu Maršal Tito na Topčideru.