Logor na Kozari, blizu manastira Moštanica, 15 km sjevero-istočno od Prijedora. U ovom logoru su bile zatočene isključivo žene, reproduktivne dobi. Žene su držane i preko godinu dana, mučene i silovane. Mnoge nerado govore o zatočeništvu.

Na području Banja Luke (potvrđeno od ICRC i vlade SAD)

Pod komandom Srba bili su logori; Bolnica Paprikovac; Novoselija oko tri km južno od Banja Luke; Tunjice zatvor i vojni zatvor; Karmina; Bistrica; Dubička Gora; Laktaši i Policijska stanica. O tim logorima nema puno podataka.